వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 24

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వర్గానికి లింకు

"తెలుగు సినిమా" అనే పేరుతో ఒక వ్యాసం ఉంది. ఒక వర్గం ఉంది. వాటికి లింకులు ఇలా ఇవ్వవచ్చును.

  • "[[తెలుగు సినిమా]]" అని వ్రాస్తే అది "తెలుగు సినిమా" అని కనిపిస్తుంది. ఇది ఆ వ్యాసానికి లింకు అన్న మాట.
  • "[[:వర్గం:తెలుగు సినిమా]]" అని వ్రాస్తే అది "వర్గం:తెలుగు సినిమా" అని కనిపిస్తుంది. ఇది ఆ వర్గానికి లింకు అన్న మాట. ఇక్కడ "వర్గం" అన్న పదానికి ముందూ, వెనుకా కూడా కోలన్ (:) గుర్తులున్నాయి గమనించండి.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా