వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 27

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏది వికీకి అనర్హం?

అగ్గిపుల్లా, కుక్కపిల్లా, సబ్బుబిళ్ళా, తలుపుగొళ్ళెం, హారతిపళ్ళెం - దేన్ని గురించయినా వికీలో వ్యాసాలు వ్రాయవచ్చునా?

దీనికి జవాబు - "అవును", "కాదు" - కూడాను. కొన్ని సూచనలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా