వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 3

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస పరిచయం

వ్యాస పరిచయం ప్రతీ వ్యాసానికి ఎంతో ముఖ్యమైన భాగం. ఇది సాధారణంగా వ్యాసంలో వచ్చే మొట్టమొదటి శీర్షిక పైన ఉంటుంది.

ఒక వ్యాస మూలాన్ని చూసినప్పుడు మనకు అందులో శీర్షికలు ఈ విధంగా కనపడతాయి:

== ఇది ఒక శీర్షిక ==

వ్యాసం యొక్క పొడవు బట్టి వ్యాస-పరిచయం పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఈ ఒక్క భాగాన్ని చదివితే వ్యాసం మొత్తంపై ఒక అవగాహణ ఏర్పడాలి. సాధారణంగా వ్యాసాన్ని పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు వ్యాసానికి బాగానప్పే ఒక బొమ్మను చేర్చడం చాలా మంచి ఉపాయం. బొమ్మను వ్యాస-పరిచయం కంటే ముందుగా పెడతారు. దానిని [[బొమ్మ:బొమ్మ పేరు.jpg|thumb|బొమ్మ గురించి]] అని చేరుస్తారు.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా