వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 8

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొలకలను కనుక్కోవటం, వ్యాసాలుగా తీర్చిదిద్దటం

వికీపీడియాలో వ్యాసాలు చాలా చిన్నవిగా ఉండి, కేవలం, వ్యాసాం పేరుకు అర్థాన్ని మాత్రమే తెలుపుతూ ఉంటే దానిని మొలక అని పిలుస్తారు. తెలుగు వికీపీడియాలో 50-70 శాతం వ్యాసాలు మొలకలుగానే ఉన్నాయి. అలాంటి వ్యాసాలను విస్తరించి మంచి మంచి వ్యాసాలుగా తీర్చిదిద్దండి. మీరు ఆ వ్యాసాన్ని అతి గొప్ప వ్యాసంగా తయారు చేయలేకపోవచ్చు, కానీ ఇతర సభ్యులకు వ్యాసాన్ని మరింత విస్తరించడానికి కావలిసిన సదుపాయాలను వ్యాసంలో చేర్చినా చాలు, ఆ వ్యాసం దానంతటదే పెరిగి పోతుంది.

మొలకలను వర్గం:మొలక అనే పేజీలో పట్టుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇంకా సులువుగా మొలకలను పట్టుకోవాలని అనుకుంటే గనక మీ అభిరుచులు లో "ఇతరాలు" అనే ట్యాబులో ఉన్న "మొలక లింకు ఫార్మాటింగు కొరకు హద్దు (బైట్లు):" అనే డబ్బాలో ఎన్ని అక్షరాల కంటే తక్కువ ఉంటే మొలకగా గుర్తించాలో తెలుపండి, తరువాత నుండీ మీరిచ్చిన సంఖ్య కంటే తక్కువ అక్షరాలున్న వ్యాసాలన్నీ ముదురు ఎరుపు రంగులో కనపడతాయి. ఆ విధంగా మొలకలను చాలా సులువుగా గుర్తుపట్టవచ్చు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా