వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 13

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
విక్షనరీ

వికీపీడియాకు సోదర ప్రాజెక్టు ఐనటువంటి విక్షనరీలో ఎన్నో ఆంగ్ల పదాలకు మరియు తెలుగు పదాలకు అర్థాలు ఉన్నాయి. మీకు అనువాదంలో ఏదైనా పదాలకు అర్థాలు కావలంటే దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. అంతేకాక మీకు తెలిసిన పదాలను దీనికి చేర్చి విస్తరించండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా