వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబరు 9

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మంచి వ్యాసం లక్షణాలు-1

మంచి వ్యాసానికి ఉండే కొన్ని లక్షణాలు. [1]

  • వ్యాసం లాజికల్‌గా వివిధ భాగాలుగా విభజింపబడి ఉండాలి.
  • అందులో వ్రాసిన విషయాలు (1) తటస్థంగా, (2) నిర్ధారింపదగినవై, (3) ఇంతకు ముందు వేరొకచోట ప్రచురితమైనవై ఉండాలి.
  • అక్షర దోషాలు, వ్యాకరణ దోషాలు ఉండరాదు.
  • సమగ్రంగా ఉండాలి - అంటే ఆ వ్యాసం పేరుకు తగిన సమాచారం ఆ వ్యాసంలో స్పష్టంగా, ఇతర వ్యాసాలకు పోనవసరం లేకుండా, ఉండాలి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా