వికీపీడియా:శిక్షణ శిబిరం/తిరువూరు/తిరువూరు 2

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తేదీ - స్థలం

[మార్చు]

జనవరి, 21, 2013; తిరువూరు

సమయం

[మార్చు]

ఉ. 9.30 నుండి సా. 5.30 వరకు

కార్యక్రమ వివరాలు
Schedule

[మార్చు]

January 21, 2013

సమయం
Timing
కార్యక్రమం
Activity
09.30 to 10.30 pm సుస్వాగతం మరియు పరిచయం
10.30 to 03.00 pm వికీపీడియా ఒక అవగాహన, వికీపీడియా ఎలాపనిచేస్తుంది ?
03.00 to 03.30 pm వికీపీడియా ప్రదర్శన+ వికీలో రాయడం (hands on activity)
03.30 to 03.45 pm తేనీటి విరామం
03.45 to 05.15 pm Basics of Wikipedia Editing (Hands on activity) – LAB SESSION- వికీలో రాయడం ఎలా మొదలుపెట్టాలి, వనరుల ఉపయోగం
05.15 to 05.30 pm Feedback and Closing Session


నిర్వహణ సంస్థ/లు

[మార్చు]

తెలుగు వికీపీడియా సభ్యులు
CISA2K
Sree Vahini College of Science & Technology, తిరువూరువారి సంస్థాగత భాగస్వామ్యంతో.

నిర్వాహకులు

[మార్చు]

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

Sree Vahini College లోని కార్యక్రమ సంధానకర్తలు

[మార్చు]
  • ఆర్. నాగేంద్ర బాబు

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

హాజరవడానికి ఆశక్తీ కల సభ్యులు

[మార్చు]

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

శిక్షణ శిబిరానికి హజరైన విధ్యార్థులు

[మార్చు]

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

నివేదిక

[మార్చు]

వనరులు

[మార్చు]

చిత్రమాలిక

[మార్చు]

మీడియా స్రవంతి

[మార్చు]