వికీపీడియా:శిక్షణ శిబిరం/విజయవాడ/విజయవాడ 2

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తేదీ - స్థలం[మార్చు]

డిసెంబరు, 17, 2013; విజయవాడ

సమయం[మార్చు]

మ. 01.00 నుండి సా. 5.30 వరకు

కార్యక్రమ వివరాలు
Schedule
[మార్చు]

December 17, 2013

సమయం
Timing
కార్యక్రమం
Activity
01.00 to 01.30 pm సుస్వాగతం మరియు పరిచయం
01.30 to 03.00 pm వికీపీడియా ఒక అవగాహన, వికీపీడియా ఎలాపనిచేస్తుంది ?
03.00 to 03.30 pm వికీపీడియా ప్రదర్శన+ వికీలో రాయడం (hands on activity)
03.30 to 03.45 pm తేనీటి విరామం
03.45 to 05.15 pm Basics of Wikipedia Editing (Hands on activity) – LAB SESSION- వికీలో రాయడం ఎలా మొదలుపెట్టాలి, వనరుల ఉపయోగం
05.15 to 05.30 pm Feedback and Closing Session

నిర్వహణ సంస్థ/లు[మార్చు]

తెలుగు వికీపీడియా సభ్యులు
CISA2K
Siddhartha Medical College, విజయవాడవారి సంస్థాగత భాగస్వామ్యంతో.

నిర్వాహకులు[మార్చు]

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

Siddhartha Medical College లోని కార్యక్రమ సంధానకర్తలు[మార్చు]

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

శిక్షణ శిబిరానికి హజరైన సభ్యులు[మార్చు]

శిక్షణ శిబిరానికి హజరైన విధ్యార్థులు[మార్చు]

నివేదిక[మార్చు]

వనరులు[మార్చు]

చిత్రమాలిక[మార్చు]