వికీపీడియా:శిక్షణ శిబిరం/హైదరాబాద్/హైదరాబాద్1

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తేదీ - స్థలం[మార్చు]

జులై 21, 2013; లామకాన్

సమయం[మార్చు]

మ. 3 నుండి 5 వరకు

నిర్వహణ సంస్థ/లు[మార్చు]

తెలుగు జాతి నవ నిర్మాణ సంస్థ, హైదరబాద్. CISA2K తెలుగు వికీపీడియనుల సౌజన్యంతో

నిర్వాహకులు[మార్చు]

  1. కృష్ణారావు (తెలుగు జాతి నవ నిర్మాణ సంస్థ)
  2. Rajasekhar1961 (చర్చ) 03:05, 18 జూలై 2013 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
  3. విష్ణు (చర్చ)12:20, 17 జూలై 2013 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

సంస్థతో సంప్రదించుటకు బాధ్యులు[మార్చు]

కృష్ణారావు

వాలంటీయర్లు[మార్చు]

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

శిక్షణ శిబిరానికి ముందస్తు నమోదు[మార్చు]

(నమోదు తప్పనిసరికాదు కాని నిర్వాహకులకు సహాయంగా మరియు ఇతరులకు ప్రోత్సాహంగా వుంటుంది. పైన మార్చు నొక్కి మీ పేరు చేర్చవచ్చు)

తప్పక

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

బహుశా

<పై వరసలో పేరు చేర్చండి లేక సంతకం చేయండి>

స్పందనలు

<పై వరసలో స్పందించండి>

నివేదిక[మార్చు]