వికీపీడియా:Copy-paste

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

In 99.9% of cases, you may not copy and paste text from other sources into Wikipedia. Doing so is a copyright violation and may constitute plagiarism. Always write the articles in your own words and cite the sources of the article. Copyright violations are often speedily deleted.

Can I copy and paste text to Wikipedia that I got from somewhere else?[మార్చు]

As a general rule, do not copy and paste text from other sources. This includes websites of charity or non-profit organizations, educational sources and all sources without a copyright notice. If a work does not have a copyright notice, assume it to be under copyright-protection.[1]

Even the employees or representatives of an organization may not copy and paste copyright-protected text from the organization's resources into Wikipedia. However, license owners may donate their texts to Wikipedia, as described in Wikipedia:Donating copyrighted materials.

But surely I can copy from this?[మార్చు]

It is acceptable to copy and paste text from public domain sources or those that are explicitly licensed under a compatible licensing scheme. (In case of the latter, attribution of the original author may be required: see Category:Attribution templates.) However, copying and pasting contents from all other sources entails what is explained above.

In case of uncertainty, please consult Wikipedia:Copyright problems.

Can I copy and paste if I change the text a little bit?[మార్చు]

No. Superficial change of copyright-protected text is not enough. Wikipedia articles must be written in the author's own words. If the way in which a source has said something is important, please employ quotation.

Can I copy and paste text into a user page or talk page in order to work on it?[మార్చు]

No. Wikipedia cannot host copyrighted material anywhere, not even in talk or user pages, not even temporarily.

What about quotes?[మార్చు]

Brief quotations of copyrighted text may be used to illustrate a point, establish context, or attribute a point of view or idea. Use of copyrighted text must be in compliance with Wikipedia:Non-free content criteria policy.

How about copying and pasting from one Wikipedia article to another?[మార్చు]

సవరణ సారాంశం ( మీ సవరణలను క్లుప్తంగా తెలపండి)

 

ఇది ఒక చిన్న సవరణ ఈ పేజీ మీద కన్నేసి ఉంచు

"మార్పులను ప్రచురించు" బొత్తాన్ని నొక్కడం ద్వారా, మీరు వినియోగ నియమాలకు అంగీకారం తెలుపుతున్నారు. మీ కృతిని సిసి-బై-ఎస్ఎ 3.0 లైసెన్సు, జిఎఫ్డిఎల్(GFDL) షరతుల ప్రకారం వెనక్కి తిరిగి తీసుకోలేని అనుమతి ఇస్తున్నారు.
క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్సు ప్రకారం పేజీకి లింకు లేదా యుఆర్ఎల్ (URL) ఇవ్వడం ద్వారా గుర్తింపు ఇవ్వడం సరిపోతుందని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు

మార్పులను ప్రచురించు మునుజూపు చూపు తేడాలను చూపించు Cancel

Yes, you can copy parts of one Wikipedia article into another, but you must link to the source article in your edit summary. Original content contributed by users can be freely used if the original author is properly attributed. If you have copied text but forgotten to use the edit summary, this can be easily corrected: You can make a dummy edit by making an inconsequential change to the article—such as adding a blank line to the end of the article—and link to the source article in edit summary then. A note such as "content copied from [[source article]] on 1 January 2012" works fine.

  1. Most websites (and other sources) are automatically protected by copyright under rules such as the Berne Convention, even if the author did not apply for copyright or place a copyright notice in their work.