వికీపీడియా చర్చ:రచ్చబండ/పాత చర్చ 1

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Dear Friends, I am thrilled to find our community on the Wiki world!! Rachha Banda has the set the agenda very well. But to get more members interested and become active contributors I have a request for the pioneers of this community. Is there a help page some where to get help in telugu on 1. Adding a new article 2. Editing an article 3. Search (some examples)

I tried accessing the available help on the site. However it is not enough and not useful for an "internet only" computer user.

I am sure there might be some documentation already addressing these topics. However I could not find it easily accessible. I think revamping the help pages and adding other documentation would make it possible to get our community grow and be active in the Wiki World.

Many thanks to the pioneers.

Dhanyavadamulu., Sreedhar

Have u tried this? http://te.wikipedia.org/wiki/WP:5MIN ! this has a link from top of every page. If this doesn't help may be User:chaduvari is the right person. Chavakiran 07:07, 3 అక్టోబర్ 2006 (UTC)


ఈ వెబ్ సైటు చూసి చాలా ఆనందించాను. ఇది సాహిత్యపరంగా వృద్ది చెందాలని ఆశిస్తున్నాను అంటీ సాహిత్యపరమైనటు వంటి పద్యాలకు అర్దాలు మరియు భావాలు వచ్చేటట్లుగా ఉండాలని నా అబిప్రాయం.

దయచేసి నా కొరికను మన్నించి నెరవేర్చగలరని ఆశిస్తున్నాను.