వికీపీడియా చర్చ:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రామాలు/వికీలో మీవూరు 2

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

|} హైదరాబాద్ నగరంలోని ముజిషియంలో ఆంగ్లంలో వ్రాసి ఉన్నాది. తెలుగులో కూడా ఉంటె అందరికి పరి పూర్ణంగా అర్ధ మవుతోంది.


పాండు నాయక్, వస్రంతందా గ్రామం, దామరచర్ల మండలం, నల్లగొండ జిల్లా. సెల్:9490567781