వి.వి.యల్. నరసింహారావు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వాసిలి వేంకటలక్ష్మీనరసింహారావు
  2. వింజమూరి వెంకట లక్ష్మీ నరసింహారావు