వృక్షగృహం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వృక్షగృహం అనగా వృక్షాన్ని పునాదిగా చేసుకుని దాని యొక్క మాను చుట్టు లేదా కొమ్మలపై లేక కొన్ని వృక్షముల యొక్క మానులపై లేక కొమ్మలపై భూమికి పైభాగాన వేదికను ఏర్పాటు చేసుకుని దానిపై నిర్మించబడిన గృహం. ఇటువంటి గృహములను వినోద కాలక్షేపం కొరకు, నివాసం కొరకు, గమనించుట కొరకు, రక్షణ కొరకు, తాత్కాలిక ఏకాంతం కొరకు నిర్మించుకుంటారు.

Treehouse of the Korowai tribe in Papua New Guinea
Treehouse at the Alnwick Gardens in the United Kingdom, with walkways through the tree canopy
A stairway and roundwalk
A spiral stairway leading to a treehouse
Tree house built for children
Tree house with a suspension bridge walkway, located in the United Kingdom


బయటి లింకులు

[మార్చు]

వైతిరి వృక్ష గృహాలు[permanent dead link]