వ్యాసార్థము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాతిచక్రం ఉదాహరణగా వ్యాసార్థం
Circle illustration

వృత్త కేంద్రం నుండి వృత్తం పై గల బిందువు నకు గల దూరాన్ని ఆ వృత్త వ్యాసార్థం లేదా అర్ధ వ్యాసం అంటారు. దీనిని ఆంగ్లంలో రాడియస్ (radius) అంటారు. వృత్త కేంద్రాన్ని వృత్తం పైని ఏదేని బిందువుతో కలిపే రేఖా ఖండాన్ని ఆ వృత్త వ్యాసం అంటారు. ఒక వృత్తానికి లెక్కలేనన్ని వ్యాసార్థాలు ఉంటాయి. వ్యాసార్థమును r అను అక్షరంతో సూచిస్తారు.

శాస్త్రీయ జ్యామితిలో, ఒక వృత్తం లేదా గోళం యొక్క వ్యాసార్థం దాని కేంద్రం నుండి దాని చుట్టుకొలత వరకు ఉన్న రేఖాఖండం. మరింత ఆధునిక వాడుకలో కేంద్రం నుండి చుట్టుకొలతకు గల పొడవు. ఈ పేరు లాటిన్ radius నుండి వచ్చింది,[1] అంటే కిరణం లేదా రథ చక్రం స్పోక్[2] . వ్యాసార్థం సాధారణ సంక్షిప్తీకరణ, గణిత చరరాశి పేరు r. వ్యాసార్థాన్ని పొడిగిస్తే రెండు రెట్లు వ్యాసార్థాన్ని వ్యాసం d గా నిర్వచించబడింది.[3]

ఒక వస్తువుకు కేంద్రం లేకపోతే, ఈ పదం దాని వక్రతా వ్యాసార్థంగా తెలుపుతారు.

క్రమ బహుభుజిలో దాని వ్యాసార్థం, వక్రతా వ్యాసార్థానికి సమానంగా ఉంటుంది. [4] క్రమ బహుభుజిలో అంతర వ్యాసార్థాన్ని అపోథెం అంటారు. [5]

ఒక వృత్తం చుట్టుకొలత తెలిస్తే దాని వ్యాసార్థం


సూత్రములు

[మార్చు]

జ్యామితీ చిత్రాలకు వ్యాసార్థం దాని ఇతర కొలతల ద్వారా నిర్వచించబడినది.

వృత్తములు

[మార్చు]

ఒక వృత్త వైశాల్యం A అయితే దాని వ్యాసార్థానికి సూత్రం.

సరేఖీయం కాని మూడు బిందువులు P1, P2, P3 అయితే ఆ బిందువుల గుండే పోయే వృత్త వ్యాసానికి సూత్రం:

P1P2P3 ను θ తో సూచిస్తారు. ఈ సూత్రం సైన్ సూత్రం ద్వారా ఉపయోగించబడుతుంది. నిరూపక రేఖాగణితంలో మూడు బిందువులు (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), అయితే ఆ బిందువుల గుండా పోయే వృత్త వ్యాసార్థం:


ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "Radius - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". Merriam-webster.com. Archived from the original on 2012-03-14. Retrieved 2012-05-22.
  2. Definition of Radius at dictionary.reference.com. Accessed on 2009-08-08.
  3. Definition of radius at mathwords.com. Accessed on 2009-08-08.
  4. Barnett Rich, Christopher Thomas (2008), Schaum's Outline of Geometry, 4th edition, 326 pages. McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-154412-7, ISBN 978-0-07-154412-2. Online version accessed on 2009-08-08.
  5. Jonathan L. Gross, Jay Yellen (2006), Graph theory and its applications. 2nd edition, 779 pages; CRC Press. ISBN 1-58488-505-X, 9781584885054. Online version accessed on 2009-08-08.