శాఖా గ్రంథాలయము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శాఖా గ్రంథాలయము అనగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది.

జిల్లా శాఖలు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జిల్లా శాఖలు 13 ఉన్నాయి.

మండల శాఖలు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మండల శాఖలు 55 ఉన్నాయి.

గ్రామ శాఖలు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ శాఖలు 252 ఉన్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాఖలు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం శాఖలు 1229 ఉన్నాయి.

పుస్తకాల సేకరణ సంస్థలు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పుస్తకాల సేకరణ సంస్థలు మొత్తం 1894 ఉన్నాయి.

మూలాలు[మార్చు]

ఇతర లింకులు[మార్చు]