శాటిలైట్ ఫోన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉపగ్రహ ఫోన్ (ఇన్మార్ శాట్ - ఉపగ్రహ సమాచార సమూహం)
ప్రదర్శనలో శాట్‌ఫోన్లు

శాటిలైట్ ఫోన్ లేదా శాటిలైట్ టెలిఫోన్ అనగా భూమిపై ఉన్న సెల్ సైట్లకు బదులుగా కక్ష్య లో తిరిగే ఉపగ్రహాలకు అనుసంధానమయ్యే మొబైల్ ఫోన్ యొక్క ఒక రకం.