శారదా లిపి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
6వ శతాబ్దానికి చెందిన మార్బల్ వినాయకుడు ఆప్ఘనిస్థాన్ లో కనుగొనబడింది. దీనిపై శారదా లిపిలో "గొప్ప, అందమైన మహావినాయకుని ప్రతిమ" అని రాయబడింది..[1]

శారదా లిపి బ్రాహ్మీ లిపి కుటుంబానికి చెందినది. సా.శ. 8వ శతాబ్దంలో అభివృద్ధి చెందినట్టుగా భావిస్తున్న ఈ లిపి సంస్కృత, కాశ్మీరీ భాషలు వ్రాయడానికి ఉపయోగించేవారు. ఒకప్పుడు కాశ్మీరు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ (గాంధార) ప్రాంతాల్లోఎంతో ప్రాచుర్యంలో ఉండే ఈ లిపి, తర్వాతి కాలంలో కాశ్మీరుకి మాత్రమే పరిమితమైపోయింది. ప్రస్తుతం, ఈ లిపిని కాశ్మీరీ పండితులు మాత్రమే ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనూ, జాతక చక్రాల్లోనూ, జ్యోతిషంలోనూ వాడుతున్నారు. కాశ్మీరు ప్రాంతంలో వెలసి ఉన్న సరస్వతీ దేవికి మరో పేరు శారద. ఆ పేరుమీదనే ఈ లిపి పిలువబడేది.

అక్షరాలు[మార్చు]

అచ్చులు[మార్చు]

Sharada letter a.png a అ Sharada i.svg i ఇ Sharada u.svg u ఉ Sharada ri.svg Sharada li.svg Sharada e.svg e ఎ Sharada o.svg o ఒ
Sharada letter ā.png ā ఆ Sharada ii.svg ī ఈ Sharada uu.svg ū ఊ Sharada rii.svg Sharada ai.svg ai ఐ Sharada au.svg au ఔ
Sharada am.svg aṃ అం Sharada ah.svg aḥ అః

హల్లులు[మార్చు]

Sharada letter k.png k క Sharada kh.svg kh ఖ Sharada g.svg g గ Sharada gh.svg gh ఘ Sharada ng.svg
Sharada c.svg c చ Sharada ch.svg ch ఛ Sharada j.svg j జ Sharada jh.svg jh ఝ Sharada ny.svg ñ ఞ
Sharada tt.svg Sharada tth.svg ṭh Sharada dd.svg Sharada ddh.svg ḍh Sharada nn.svg
Sharada t.svg t త Sharada th.svg th థ Sharada d.svg d ద Sharada dh.svg dh ధ Sharada n.svg n న
Sharada p.svg p ప Sharada ph.svg ph ఫ Sharada b.svg b బ Sharada bh.svg bh భ Sharada m.svg m మ
Sharada y.svg y య Sharada r.svg r ర Sharada l.svg l ల Sharada v.svg v వ
Sharada sh.svg ś శ Sharada ss.svg Sharada s.svg s స Sharada h.svg h హ

ఇవి కూడా చూడండి:[మార్చు]

శారదా పీఠం

మూలాలు[మార్చు]

  1. For photograph of statue and details of inscription, see: Dhavalikar, M. K., "Gaņeśa: Myth and Reality", in: Brown 1991, pp. 50, 63.