సాంఖ్యక శాస్త్రము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సాంఖ్యక శాస్త్రము అనేది గణాంకాల సేకరణ, ఏర్పాటు, విశ్లేషణ, వివరణ మరియు ప్రదర్శన యొక్క అధ్యయనం.[1] ఇది సర్వేలు మరియు ప్రయోగాత్మక రూపకల్పన పరంగా గణాంకాలు సేకరి స్తుంది. ఆ గణాంకాలను సేకరించదడంలొ రెండు రకాల పద్దతులను అవలంబిస్తుంది. గణాంకాలను స్వయంగ సేకరిస్తే ప్రిమరి డేట అంటారు. వేరొకరి ద్వార సేకరించబడితే దానిని సెకండరి డేట అంటారు.

 • ప్రిమరి డేట సేకరించు పద్దతులు:
 1. పర్సొనల్ ఇంటరవ్యు
 2. టెలిఫొన్ ఇంటరవ్యు
 3. మైల్డ్ క్వషనేర్.
 4. అబ్సర్వే షన్ మెథొద్
 • సెకేండరీ డేట సేకరించు పద్దతులు:
 1. పబ్లిషడ్
 2. అన్ పుబ్లిషడ్
 • గణాంక ప్రాథినిధ్యం(representation of data)
 1. పా
  1. డాడ్జ్, వై (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP.