సి. వి. రంగనాథ శాస్త్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సి. వి. రంగనాథ శాస్త్రి స్మలుకాజు కోర్టులో జడ్జీగా పనిచేసిన హిందువులలో అతనే మొదటీ వాడు [1] . ఈయన 1819 లో జన్మించారు. ఆయన సంస్కృతంలో గొప్ప పండీతులు. ఆయన పూర్తి పేరు సి.కలమూరు వి (వీరవల్లి) రంగనాధశాస్థ్రి. ఆయన మదరాసు విశ్వవిద్యాలయంలో అతను మొదటీవాడు.ఆయన మహాపురుషుడు అనడంలో సందేహం లేదు.అయన తెలుగు;కనడ, పారశీకమ్, హిందుస్థాని.ఇలా క్రమక్రమంగా, పధెనిమిది భాషలు నేర్చుకున్నారు.


మూలాలు[మార్చు]

ఇతర లింకులు[మార్చు]