సూపర్‌నోవా 2006జివై

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గేలెక్సీ పేర్లు ఎలా పెడతారు??
సూపర్నోవా[తెలుగు పదము కావాలి]??

మే 8, 2007 న ఒక పెద్ద నక్షత్రము SN 2006gy[తెలుగు పదము కావాలి], సూర్యుని సైజుకు 150 రెట్లు, సూపర్నోవా రూపంలో విస్పోటము చెందింది. సుమారు 24 కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో జరిగిన ఈ విస్పోటము నుండి జీవమునకు కావలసిన మూలకాలు వెలువడ్డాయి.

మూలములు[మార్చు]