హిప్ హాప్ సంగీతం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Kanye West performing in 2008

హిప్ హాప్ సంగీతం లేదా సంక్షిప్తంగా హిప్ హాప్[1] లేదా ర్యాప్ సంగీతం [2][3][4] అమెరికాలో నివసించే ఆఫ్రికన్ అమెరికన్లు అభివృద్ధి చేసిన ఒక సంగీత శైలి. ఇది 1970 వ దశకం నుంచి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఇందులో లయబద్ధంగా వచ్చే సంగీతం, ప్రాసతో కూడిన గాత్ర సంగీతం కలగలిసి ఉంటాయి. హిప్ హాప్ సంస్కృతిలో ఇది ఒక భాగం.

హిప్ హాప్ అనేది ఒక సంస్కృతిగా, ఒక సంగీత శైలిగా 1970 వ దశకంలో ప్రారంభమైంది. న్యూయార్క్ సమీపంలోని బ్రాంక్స్ అనే ప్రాంతంలో నివసించే ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ యువకులు బృందాలుగా చేరి పార్టీలు జరుపుకునే సమయంలో ఇది రూపుదిద్దుకుంది. అయితే 1979 వరకూ ఇది రేడియో కోసం గానీ, టీవీల కోసం గానీ ఎవరూ రికార్డు చేయలేదు. ఇందుకు కారణం వారి పేదరికం, ఈ సంగీతాన్ని ఇతర జాతులవారిని పెద్దగా మెప్పించకపోవడం.[5]

మూలాలు[మార్చు]

  1. Merriam-Webster Dictionary entry on hip-hop, retrieved from merriam-webster.com: A subculture especially of inner-city black youths who are typically devotees of rap music; the stylized rhythmic music that commonly accompanies rap; also rap together with this music.
  2. Encyclopædia Britannica article on rap, retrieved from britannica.com: Rap, musical style in which rhythmic and/or rhyming speech is chanted ("rapped") to musical accompaniment. This backing music, which can include digital sampling (music and sounds extracted from other recordings by a DJ), is also called hip-hop, the name used to refer to a broader cultural movement that includes rap, deejaying (turntable manipulation), graffiti painting, and break dancing.
  3. AllMusic article for rap, retrieved from AllMusic.com Archived 2010-10-13 at the Wayback Machine
  4. Harvard Dictionary of Music article for rap, retrieved from CredoReference
  5. Dyson, Michael Eric, 2007, Know What I Mean?: Reflections on Hip-Hop, Basic Civitas Books, p. 6.