అగ్గిరవ్వ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్గిరవ్వ (1968 సినిమా)
  2. అగ్గిరవ్వ (1981 సినిమా)