అడ్డాల

From వికీపీడియా
Jump to navigation Jump to search

అడ్డాల తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.