ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
విభజనకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ (హైదరాబాదు)

1955 నుండి 2014 వరకూ గల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసన సభ్యుల వివరాలు:[1]

వివిధ సంవత్సరాలలో గెలుపొందిన సభ్యుల జాబితాలు[మార్చు]

విభజన తరువాత అమరావతిలో ఏర్పడిన శాసనసభ భవనం
 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1955)
 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1957)
 3. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1962)
 4. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1967)
 5. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1972)
 6. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1978)
 7. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1983)
 8. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1985)
 9. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1989)
 10. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1994)
 11. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1999)
 12. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2004)
 13. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2009)
 14. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)
 15. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2019)

విభజన తరువాత గెలుపొందిన సభ్యుల జాబితాలు[మార్చు]

 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)
 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2019)

మూలాలు[మార్చు]

వెలుపలి లంకెలు[మార్చు]