ఆంధ్ర హరిజన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర హరిజన్
Andhra Harijan Magazine Logo and Publication Details.jpg
ఆంధ్ర హరిజన్ వార పత్రిక
రకమువారపత్రిక
ఫార్మాటుటాబ్లాయిడ్

యాజమాన్యం:
ప్రచురణకర్త:వినయాశ్రమము
సంపాదకులు:గొల్లపూడి సీతారామశాస్త్రి
స్థాపన
భాషతెలుగు
వెల3 అణాలు
ప్రధాన కేంద్రముకావూరు
Andhraharizan.jpg

ప్రముఖ గాంధేయవాది గొల్లపూడి సీతారామశాస్త్రి (స్వామి సీతారాం) కావూరులోనున్న వినయాశ్రమం నుండి నడిపిన వారపత్రిక ఆంధ్ర హరిజన్. ఈ పత్రిక 1946లో ప్రారంభమైంది. ఈ పత్రికలో గాంధీమహాత్ముని బోధనలు, గాంధేయవాదము, హరిజనోద్ధరణ, సత్యాగ్రహము, ప్రకృతివైద్యము, మద్యపాన నిషేధము, అస్పృశ్యతా నివారణ, ఖాదీ ఉద్యమము మొదలైన వాటికి సంబంధించిన వార్తలతో పాటు రాజకీయ వార్తలు ప్రచురింపబడేవి.

మూలాలు[మార్చు]

ఇతర లింకులు[మార్చు]