ఆకలి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆకలి ఆహారము తీసుకోవాలని కోరిక.