ఇంటి బల్లి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సాధారణ ఇంటి బల్లి
Hemidactylus frenatus (Juvenile)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Suborder:
Family:
Genus:
Species:
H. frenatus
Binomial name
Hemidactylus frenatus
(Schlegel,1836)

ఇంటి బల్లి (ఆంగ్లం House Lizard) సాధారణం మన ఇండ్లలో గోడ మీద కనిపించే బల్లి.

హౌస్ గెక్కో కంప్యూటర్ మౌస్ పాయింటర్ ని వేటాడుతోంది.