ఋతువు (అయోమయనివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంవత్సరంలోని ప్రధాన విభాగాలలో ఒక ఋతువు లేదా రుతువు ఒకటి. ఋతువులు లేదా రుతువులు అని కూడా వీటిని సూచించవచ్చు.ఆంగ్లలో దీనిని సీజన్, సీజన్స్ అని వాడతారు.భారతదేశంలో సంవత్సరంలో వివిధ కాలాలలో వాతావరణంలో ఏర్పడే మార్పులను బట్టి ఆరు ఋతువులుగా విభజించబడింది.