ఎక్లిప్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్లిప్స్
200px
Eclipse 4.5.png
Eclipse 4.5 Mars in the Java EE perspective
Developer(s)Eclipse Foundation
Initial release1.0 / 7 నవంబరు 2001; 17 సంవత్సరాలు క్రితం (2001-11-07)
Stable release4.6.1 (Neon.1) / 28 సెప్టెంబరు 2016; 2 సంవత్సరాలు క్రితం (2016-09-28) [1]
Preview releaseNeon Release Candidate 3 (4.6.0RC3)
Development statusActive
Written inజావా[2]
Operating systemCross-platform: లినక్స్, మాక్ ఓఎస్ X, సోలారిస్, విండోస్
Platformజావా, Standard Widget Toolkit
Available inబహు భాషలు
TypeProgramming tool, Integrated development environment (IDE)
LicenseEclipse Public License

ఎక్లిప్స్ అనునది అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన జావా డెవలప్మెంట్ ఐడిఈ. ఇది పూర్తిగా ఉచితము.

వివరాలు[మార్చు]

వెర్షన్ తేదీ ప్లాట్ఫాం వెర్షన్ ప్రాజెక్టులు ప్రధాన తేడాలు
N/A 21 June 2004 Old version, no longer supported: 3.0[3]
N/A 28 June 2005 Old version, no longer supported: 3.1 Added Java 5 support (Generics, annotations, boxing/unboxing, enums, enhanced for loop, varargs, static imports)
Callisto 30 June 2006 Old version, no longer supported: 3.2 Callisto projects[4]
Europa 29 June 2007 Old version, no longer supported: 3.3 Europa projects[5]
Ganymede 25 June 2008 Old version, no longer supported: 3.4 Ganymede projects[6]
Galileo 24 June 2009 Old version, no longer supported: 3.5 Galileo projects[7]
Helios 23 June 2010 Old version, no longer supported: 3.6 Helios projects[8]
Indigo 22 June 2011 Old version, no longer supported: 3.7 Indigo projects[9]
Juno 27 June 2012 Old version, no longer supported: 3.8 and 4.2[10]

[Notes 1]

Juno projects[13]
Kepler 26 June 2013 Old version, no longer supported: 4.3 Kepler projects[14]
Luna 25 June 2014 Old version, no longer supported: 4.4 Luna projects[15] Integrated Java 8 support (in the previous version this was possible via a "Java 8 patch" plugin)
Mars 24 June 2015 Old version, no longer supported: 4.5 Mars projects[16]
Neon 22 June 2016 Current stable version: 4.6 Neon projects[17]
Oxygen June 2017 (planned) Future release: 4.7 Oxygen projects[18]
Legend:
Old version
Older version, still supported
Latest version
Latest preview version
Future release
 1. There is a 3.8 release of Eclipse Juno; it is not promoted on the main downloads page, but a packaged distribution is available for download.[11] Eclipse 3.8 provides bugfixes for Indigo & adds Java 7 support, and its maintenance was dual streamed with 4.2.[12] Features and plugins equivalent to a packaged distribution may be added from within the IDE.

ప్రస్తావనలు[మార్చు]

 1. https://www.eclipse.org/eclipse/news/4.6/
 2. Lextrait, Vincent (July 2010). "The Programming Languages Beacon, v10.3". Retrieved 5 September 2010.
 3. "Eclipse Foundation". Eclipse.org. 21 June 2004. Retrieved 16 June 2013.
 4. "Eclipse Callisto Projects". Eclipse. Retrieved 1 February 2014.
 5. "Europa Simultaneous Release". Eclipsepedia. Retrieved 1 February 2014.
 6. "Ganymede Simultaneous Release". Eclipsepedia. Retrieved 1 February 2014.
 7. "Galileo Simultaneous Release". Eclipsepedia. Retrieved 1 February 2014.
 8. "Category:Helios". Eclipsepedia. Retrieved 1 February 2014.
 9. "Category:Indigo". Eclipsepedia. Retrieved 1 February 2014.
 10. "Eclipse Juno Release Train Has Arrived". Eclipse.org. 27 June 2012. Retrieved 16 June 2013.
 11. http://archive.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/R-3.8.2-201301310800/
 12. https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=389175
 13. "Category:Juno". Eclipsepedia.
 14. "Category:Kepler". Eclipsepedia. Retrieved 1 February 2014.
 15. "Category:Luna". Eclipsepedia. Retrieved 1 February 2014.
 16. "Category:Mars". Eclipsepedia. Retrieved 4 April 2014.
 17. "Category:Neon". Eclipsepedia. Retrieved 20 April 2014.
 18. "Category:Oxygen". Eclipsepedia. Retrieved 2 February 2016.