కంప్యూటర్ ప్రింటర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనకు కావలసిన విషయాలను పేపరు మీద ముద్రించుకొనుటకు ప్రింటర్‌లను ఉపయోగిస్తాము. ఈ ప్రింట్‌అవుట్ లను శాశ్వత డాక్యుమెంట్లుగా దాచుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ ప్రింటర్ సి.పి.యు నుండి వివరాలను తీసుకొని మనకు అర్ధమయ్యే భాషలో ప్రింటు చేస్తుంది. ప్రింటర్ ద్వారా పొందిన కాపీని హార్డ్ కాపీ అని కూడా అంటారు. ప్రింటర్ ద్వారా మనం పొందే రంగును బట్టి ప్రింటర్లు రెండు రకాలు.

బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రింటర్స్ : ఇవి తెల్లని లేదా ఇచ్చిన రంగు పేపరు మీద నల్లని అక్షరాలు ప్రింటు చేస్తాయి.

కలర్ ప్రింటర్స్ : ఇవి రంగు రంగులలో మనం ఎన్నుకున్న రంగును బట్టి ముద్రిస్తాయి.


మూలాలు[మార్చు]

తెలుగువారి సంపూర్ణ పెద్దబాలశిక్ష - గ్రంథకర్త : గాజుల సత్యనారాయణ