కిలోబైట్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కిలోబైట్ (కేబీ) అనగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల పద్ధతి కిలో అనే ప్రత్యయము బైట్ తో చేర్చడం వలన ఉద్భవించింది. ఇది కంప్యూటర్ల సమాచారం స్థాయిని, సేవింగ్ పరిమాణాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగ పడుతుంది సాధారణంగా 1000 లేదా 1024 అని నిర్వహిస్తారు.

సాధారణంగా కంప్యూటర్లలో క్రింది రెండువ సంఖ్యను మాత్రమే గుణించడం వలన 210 = 1024 ≈ 1000 సంఖ్యాత్మకంగా పరిగణించబడింది. అయినప్పటికీ 1024 కి 1000 కి వేరు వేరుగా తేడాను కనుగొనేందుకు సాధారణముగా 1024 ని K (పెద్ద సంఖ్యగా) 1000 ని చిన్న సంఖ్యగా నిర్వహిస్తారు. (K అనగా కెల్విన్‌గా భావించవచ్చు).

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కిలోబైట్&oldid=2880146" నుండి వెలికితీశారు