కుటీర పరిశ్రమ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కుటుంబంలో సభ్యులతో నడిచే చిన్న పరిశ్రమలను కుటీర పరిశ్రమ (Cottage Industry) అంటారు. ఇవి పెట్టుబడి తక్కువగా పరిశ్రమ ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి.

కుటీర పరిశ్రమలు[మార్చు]

లాభ నష్టాలు[మార్చు]

విస్తారాకులు తయారి

విజయవంతమైన సంస్థలు[మార్చు]