కోర దంతాల పిల్లి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Close-up view of the head of Smilodon on display at the American Museum of Natural History.

కోర దంతాల పిల్లి (Saber-toothed cat or Sabre-toothed cat) [1] అంతరించిపోయిన జంతువుల ఉపకుటుంబాలు. ఇవి మఖైరోడాంటినే (Machairodontinae ఫెలిడే (Felidae), బార్బొరొఫెలిడే (Barbourofelidae) ఫెలిఫార్మియా (Feliformia),, నిమ్రావిడే (Nimravidae). ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇయోసీన్ కాలం నుండి ప్లైస్టోసీన్ కాలం (42 mya—11,000 years ago), existing for approximately మూస:Mya.[2][3][4] వరకు భూమి మీద జీవించాయి. వీటికి వున్న కోరల్లాంటి జంభికా దంతాలు (Maxillary teeth) నోరు మూసివున్నప్పుడు కూడా బయటికి వచ్చేవి. వీటిని పిల్లి అని పిలిచినా, అన్ని జాతులూ పిల్లులకు సంబంధించినవి కావు.

కోరదంతాల పిల్లి జాతులు[మార్చు]

Genus Name Species Appeared
(Ma BP)
Died out
(Ma BP)
Regions Canine Size
Smilodon 3-5 2.5 0.01 North & South America 17–30 cm
Hoplophoneus 5 33.7 23.8 North & South America
Eusmilus 3 30.5 28 Europe, North & South America
Dinictis 4 40 25 North America
Dinaelurus 1 ? ? North America
Dinailurictis 1 ? ? ?
Eofelis 2 ? ? ?
Nimravidus (Nimravides) 2 ? ? ?
Nimravus (Nimravinus) 6 33.5 20 Europe, North America
Nimraviscus 1 ? ? ?
Pogonodon 2 15 6 Europe, North America
Quercylurus 1 ? ? ?
Archaelurus 1 ? ? ?
Aelurogale (Ailurictis) 1 ? ? ?
Ictidailurus 1 ? ? ?
Albanosmilus 3 18 3 Africa, Eurasia
Afrosmilus 1 25 10 Africa
Barbourofelis 7 15 3 Africa, Eurasia
Ginsburgsmilus 1 23 10 Africa
Prosansanosmilus 2 18 5 Africa, Eurasia
Sansanosmilus 3 12 3 Africa, Eurasia
Syrtosmilus 1 23 8 Africa
Vampyrictis 1 15 3 Africa, Eurasia
Vishnusmilus 1 ? ? ?
Homotherium 10 3 0.01 Africa, Eurasia, North & South America
Miracinonyx 2 3.2 0.01 North America
Thylacosmilus (sparassodont) 2 10 1.8 South America over 30 cm
Metailurus 9 15 8 Eurasia
Adelphailurus 1 23 5 North America
Paramachairodus 3 20–15 9 Europe
Machairodus (Ancestral to Homotherium) 18 15 2 Africa, Eurasia, North America
Miomachairodus 1 13.65 5.33 Europe, Asia, Africa, North America
Hemimachairodus 1 Pleistocene Pleistocene Java
Lokotunjailurus 1 late Miocene late Miocene Africa
Megantereon 8 3 0.5 Africa, Eurasia, North America
Dinofelis 6 5 1.5 Africa, Eurasia, North America
Therailurus 1 5 2 Africa, Eurasia, North America
Pontosmilus 4 20 9 Eurasia
Proailurus 2 30 20 Europe, North America
Pseudaelurus 1 20 10 Europe, North America
Xenosmilus (1 specimen) 1 1.7 1 North America
Stenailurus 1 ? ? ?
Dinobastis 1 ? ? Asia
Epimachairodus 1 ? ? ?
Hemimachairodus 1 ? ? ?
Ischyrosmilus 1 ? ? ?

మూలాలు[మార్చు]

  1. " See for example "sabre-toothed cat." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 26 Oct. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/515146/sabre-toothed-cat>.
  2. "PaleoBiology Database: Smilodon, basic info". Archived from the original on 2008-04-30. Retrieved 2011-09-08.
  3. "PaleoBiology Database: Nimravidae, basic info". Archived from the original on 2008-04-30. Retrieved 2011-09-08.
  4. "PaleoBiology Database: Barbourofelidae, basic info". Archived from the original on 2008-04-30. Retrieved 2011-09-08.

బయటి లింకులు[మార్చు]