గంట (పరికరం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Parts of a typical bell: 1. yoke, 2. crown, 3. head, 4. shoulder, 5. waist, 6. sound ring, 7. lip, 8. mouth, 9. clapper, 10. bead line

గంట లేదా ఘంట (ఆంగ్లం Bell) ఒకరకమైన గృహోపకరణము. ఇవి ఎక్కువగా కంచుతో తయారుచేస్తారు.

రకరకాల గంటలు[మార్చు]