గున్న మామిడి కొమ్మమీద

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గున్న మామిడి కొమ్మమీద అనేది తెలుగు సినిమా పాట. ఈ పాట బాలమిత్రుల కథ అనే సినిమాలోనిది. ఈ పాటను జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత సింగిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి రచించారు. ఈ పాటను ఎస్. జానకి పాడారు.

గున్న మామిడి కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి ‌

ఒక గూటిలోన రామచిలుక ఉంది. ఒక గూటిలోన కోయిల ఉంది.

గున్న మామిడి కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి.

ఆ ఆ చిలకమో పచ్చనిది కోయిలేమో నల్లనిది.

అయినా ఒక మనసేదో ఆ రెండిటినీ కలిపింది‌‌.

పొద్దున చిలకను చూడందే ముద్దుగ ముచ్చట లాడందే

పొద్దున చిలుకను చూడందే ముద్దు ముద్దుగా ముచ్చట లాడందే

చిగురులు ముట్టదు చిన్నారి కోయిల చిలక ఊగదు కొమ్మ ఊయల

గున్న మామిడి కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి

ఒక గూటిలోన రామచిలుక ఒక గూటిలోన కోయిలు ఉంది .

ఆ ఒక పలుకే పలుకుతాయి ఒక జట్టుగ తిరుగుతాయి

ఎండైనా వానైనా ఏకంగా ఎగురుతాయి

ఆ ఒక పలుకే పలుకుతాయి. ఒక జట్టుగా తిరుగుతాయి

ఎండైనా వానైనా ఏకంగా ఎగురుతాయి.

రంగు రూపు వేరైనా జాతీ రీతి ఏదైనా

రంగు రూపు వేరైనా తమ జాతీ రీతి ఏదైనా చిలక కోయిల చేసిన చెలిమి ముందు

తరాలకు తరగని కలిమి