చర్చ:అమృతం కురిసిన రాత్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీప్రాజెక్టు పుస్తకాలు ఈ వ్యాసం వికీపీడియా పుస్తకాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో పుస్తకాలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకిలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు జాబితా చేసి ఆ పుస్తకాల ద్వారా వికీపీడియాలోని వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేయడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


విలీనం[మార్చు]

ఆమ్రుతంకురిసినరాత్రి వ్యాసం లోని పుస్తక పరిచయ విషయాన్ని ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.---- కె.వెంకటరమణ చర్చ 09:00, 16 ఆగష్టు 2013 (UTC)


  • (ప్రస్తు • గత) 08:58, 16 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (ఖాళీ) (-10,675)‎ . . (ఈ వ్యాసాన్ని అమృతం కురిసిన రాత్రి లో విలీనం చేసితిని.) (1 మార్పును రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 05:21, 21 జూన్ 2013‎ RahmanuddinBot (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (10,675 బైట్లు) (0)‎ . . (Wikipedia python library) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 10:27, 5 ఆగష్టు 2010‎ జయంత్ కుమార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (10,675 బైట్లు) (0)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 06:09, 30 జూలై 2010‎ జయంత్ కుమార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (10,675 బైట్లు) (+5)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 11:34, 28 జూలై 2010‎ జయంత్ కుమార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,670 బైట్లు) (-13)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 11:32, 20 ఫిబ్రవరి 2010‎ రవిచంద్ర (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (10,683 బైట్లు) (-50)‎ . . (అక్షర దోష సవరణ) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 11:21, 20 ఫిబ్రవరి 2010‎ కాసుబాబు (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (10,733 బైట్లు) (+109)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 11:16, 20 ఫిబ్రవరి 2010‎ కాసుబాబు (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (10,624 బైట్లు) (+82)‎ . . ({{విలీనం|అమృతం కురిసిన రాత్రి}}) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 08:34, 20 ఫిబ్రవరి 2010‎ Ksrk reddy (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,542 బైట్లు) (+10,542)‎ . . (కొత్త పేజీ: చికటీ లొకి, దీపాన్ని తిసుకురాగలం, కాని చీకటీని వెలుతురుగా చెయల...)