చర్చ:అయస్కాంతం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉపోద్ఘాతము[మార్చు]

ప్రకృతిలో కొన్ని రాళ్ళకు యినుము,నికెల్ వంటి వాటిని ఆకర్షించే స్వభావం ఉంటుంది. ఈ స్వభావాని అయస్కాంతత్వం అందురు.

చరిత్ర[మార్చు]

పూర్వం మాగ్నీషియా దీవులలో ఒక గొర్రెల కాపరి గొర్రెలను మేతకు తీసుకొని ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళీనపుడు ఆ ప్రాంతంలో గల కొన్ని రాళ్ళు వాడు పట్టుకొని వచ్చే యినుప పనిముట్లకు ఆకర్షింట గమనించాడు. ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిన తర్వాత ఆ దీవిలో గల రాళ్ళకు ఆ స్వభావం కలదు కావున ఆ రాళ్ళకు మాగ్నటైట్ అని పేరు పెట్టారు. క్రమంగా "మాగ్నెట్" అని పెరు వచ్చింది.

అయస్కాంతంలో రకములు[మార్చు]

  • సహజ అయస్కాంతాలు
  • కృత్రిమ అయస్కాంతాలు.

అయస్కాంత ధర్మములు[మార్చు]

  • అయస్కాంతమునకు ఏ బిందువుల వద్ద ఎక్కువ ఆకర్షణ బలం ఉంటుందో ఆ బిందువులను అయస్కాంత ధృవములు అందురు.
  • అయస్కాంతం ఉత్తర, దక్షిణ దృవములు కలిగి ఉంటుంది.
  • అయస్కాంతాన్ని స్వేచ్చగా వ్రేలాడదీసినపుడు అది భౌగోళిక ఉత్తర, దక్షిణ దృవాలను చూపుతుంది.(దిశాధర్మం)
  • అయస్కాంత సజాతి దృవములు వికర్షించబడును. సజాతి దృవములు ఆకర్షించబడును.

కృత్రిమ అయస్కాంతం తయారు చేసే పద్ధతులు[మార్చు]

  • ఏక స్పర్శ పద్ధతి
  • ద్వి స్పర్శ పద్ధతి
  • విద్యుత్ పద్ధతి
  • ప్రేరణ వల్ల అయస్కాంతత్వం

(Kvr.lohith (చర్చ) 13:24, 12 నవంబర్ 2012 (UTC))