చర్చ:ఇగ్నాజ్ సెమెల్‌వెయ్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇగ్నాజ్ సెమెల్‌వెయ్స్ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2020 సంవత్సరం, 27 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia
ఇగ్నాజ్ సెమెల్‌వెయ్స్ వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2020 సంవత్సరం, 17 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


ఇగ్నాజ్ సెమెల్‌వెయ్స్ గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి