చర్చ:ఎలకూచి బాలసరస్వతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Camera-photo.svg
ఈ వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచడంలో భాగంగా, వ్యాసంలో బొమ్మ(లు) చేర్చమని కోరడమైనది. బొమ్మలు ఎక్కించడంలో సహాయం కోసం ఈ పేజీ చూడండి.
Updated DYK query.svg ఎలకూచి బాలసరస్వతి వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2014 సంవత్సరం, 02 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


ఏలకూచి బాలసరస్వతి (వ్యాస ప్రారంభంలో ఎలకూచి బాలసరస్వతి) వ్యాసంలోని సమాచారం ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేయబడినది. సమాచారం తొలగించిన వ్యాసంలోని దిద్దుబాట్ల చరిత్ర దిగువ ఇవ్వబడింది. సి. చంద్ర కాంత రావు- చర్చ 19:30, 29 డిసెంబర్ 2013 (UTC)

  (ప్రస్తు • గత) 19:24, 29 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (85 బైట్లు) (-7,449)‎ . . (ఎలకూచి బాలసరస్వతికు దారిమళ్ళించారు) (5 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 19:18, 29 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (7,534 బైట్లు) (0)‎ . . (C.Chandra Kanth Rao ఎలకూచి బాలసరస్వతి2 పేజీని ఏలకూచి బాలసరస్వతికి దారిమార్పు లేకుండా తరలించారు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 19:16, 29 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (7,534 బైట్లు) (0)‎ . . (C.Chandra Kanth Rao ఎలకూచి బాలసరస్వతి పేజీని ఎలకూచి బాలసరస్వతి2కి దారిమార్పు లేకుండా తరలించారు: నిర్వ...) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 10:41, 29 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (7,534 బైట్లు) (0)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 10:41, 29 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,534 బైట్లు) (+183)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 13:21, 4 డిసెంబర్ 2013‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,351 బైట్లు) (+223)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  (ప్రస్తు • గత) 03:42, 4 డిసెంబర్ 2013‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,128 బైట్లు) (+73)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  (ప్రస్తు • గత) 21:08, 3 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (7,055 బైట్లు) (0)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 21:05, 3 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,055 బైట్లు) (+19)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 21:04, 3 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,036 బైట్లు) (+111)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 20:58, 3 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (6,925 బైట్లు) (+3)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 20:58, 3 డిసెంబర్ 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,922 బైట్లు) (+401)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 17:59, 3 డిసెంబర్ 2013‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,521 బైట్లు) (+5,568)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  (ప్రస్తు • గత) 15:30, 3 డిసెంబర్ 2013‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (953 బైట్లు) (+953)‎ . . (కొత్త పేజీ: ఎలకూచి బాల సరస్వతి జన్మతా పాలమూరు జిల్లా వాడు కాకపోయినా, కాకల...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)

ఎలకూచి బాలసరస్వతి గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి