చర్చ:గుమ్మటం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
[[1]] గుంబద్ వ్యాసాన్ని గుమ్మటం వ్యాసం లో విలీనం చేసాను. అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 11:58, 28 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
  • (ప్రస్తు • గత) 08:17, 28 డిసెంబర్ 2013‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (56 బైట్లు) (-4,245)‎ . . (విలీనం #దారిమార్పుగుమ్మటం) (1 మార్పును రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 04:32, 27 డిసెంబర్ 2013‎ రహ్మానుద్దీన్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (4,301 బైట్లు) (+45)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  • (ప్రస్తు • గత) 18:35, 26 డిసెంబర్ 2013‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,256 బైట్లు) (-246)‎ . . (బొమ్మ తొలగింపు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 18:34, 26 డిసెంబర్ 2013‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,502 బైట్లు) (+568)‎ . . (వికీకరణ) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 18:30, 26 డిసెంబర్ 2013‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,934 బైట్లు) (+411)‎ . . (వికీకరణ) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 18:22, 26 డిసెంబర్ 2013‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,523 బైట్లు) (+381)‎ . . (ఇతరములు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 18:16, 26 డిసెంబర్ 2013‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,142 బైట్లు) (+958)‎ . . (విస్తరణ) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 18:05, 26 డిసెంబర్ 2013‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,184 బైట్లు) (+2,184)‎ . . (కొత్త వ్యాసం)

వికిప్రాజెక్టు ఆర్కిటెక్చర్ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు ఆర్కిటెక్చర్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో ఆర్కిటెక్చర్ కు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.