చర్చ:గురుత్వాకర్షణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విలీనం[మార్చు]

భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ వ్యాసాన్ని వేమూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు విలీనం చేసారు.--ఈ వాడుకరి నిర్వాహకుడుకె.వెంకటరమణచర్చ 02:00, 15 నవంబర్ 2015 (UTC)

వ్యాస చరిత్ర[మార్చు]

భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ వ్యాసం యొక్క వ్యాస చరిత్రను ఈ దిగువ చేరుస్తున్నాను.--ఈ వాడుకరి నిర్వాహకుడుకె.వెంకటరమణచర్చ 02:00, 15 నవంబర్ 2015 (UTC)

  1. (ప్రస్తు • గత) 16:44, 14 నవంబర్ 2015‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (271 బైట్లు) (-12)‎ . . (4 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  2. (ప్రస్తు • గత) 15:52, 14 నవంబర్ 2015‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (283 బైట్లు) (-10)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  3. (ప్రస్తు • గత) 15:51, 14 నవంబర్ 2015‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (293 బైట్లు) (-3,238)‎ . . (←Replaced content with '{{విలీనము|గురుత్వాకర్షణ}} {{in use}} ఈ వ్యాసాన్ని గురుత్వాకర్షణ వ...') (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  4. (ప్రస్తు • గత) 15:49, 14 నవంబర్ 2015‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,531 బైట్లు) (+11)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
  5. (ప్రస్తు • గత) 12:11, 4 డిసెంబరు 2014‎ Karra david (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,520 బైట్లు) (-8)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు) (ట్యాగు: HHVM)
  6. (ప్రస్తు • గత) 12:05, 4 డిసెంబరు 2014‎ Karra david (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,528 బైట్లు) (-1,065)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు) (ట్యాగు: HHVM)
  7. (ప్రస్తు • గత) 11:54, 4 డిసెంబరు 2014‎ Karra david (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,593 బైట్లు) (+3,300)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు) (ట్యాగు: HHVM)
  8. (ప్రస్తు • గత) 11:37, 4 డిసెంబరు 2014‎ సుల్తాన్ ఖాదర్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,293 బైట్లు) (+66)‎ . . (→‎విలీన ప్రతిపాదన) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు) (ట్యాగు: HHVM)
  9. (ప్రస్తు • గత) 11:08, 4 డిసెంబరు 2014‎ Karra david (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,227 బైట్లు) (+2)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు) (ట్యాగు: HHVM)
  10. (ప్రస్తు • గత) 11:05, 4 డిసెంబరు 2014‎ Karra david (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,225 బైట్లు) (+1,225)‎ . . (కొత్త పేజీ: ===భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ === భూమి యుక్క గురుత్వకర్షణ,ధీ...) (కృతజ్ఞత తెలుపు) (ట్యాగు: HHVM)