చర్చ:జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2020 సంవత్సరం, 11 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2020 సంవత్సరం, 18 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia