చర్చ:టెర్రాఫార్మింగ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Updated DYK query.svg టెర్రాఫార్మింగ్ వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2020 సంవత్సరం, 8 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


Cscr-featured.svg టెర్రాఫార్మింగ్ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2020 సంవత్సరం, 11 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Updated DYK query.svg టెర్రాఫార్మింగ్ వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2020 సంవత్సరం, 7 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా