చర్చ:తప్పెటగుళ్ళు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Camera-photo.svg
ఈ వ్యాసాన్ని ఆకర్షణీయంగా అభివృద్ధి చేసే దిశగా వ్యాసం లో బొమ్మ(ఫోటో) లేదా బొమ్మలు(పొటోలు) కోరడమైనది. బొమ్మలు అప్ లోడ్ చేసే సహాయానికి చూడండి.

తప్పెటగుళ్ళు ఒక జాన పద కళా రూపం వ్యాస చరిత్ర[మార్చు]

"తప్పెటగుళ్ళు ఒక జానపద కళా రూపం" అనే వ్యాసంలో ఉన్న విషయం యిదివరకు ఉన్న "తప్పెటగుళ్ళు" వ్యాసం లో విలీనం చేసితిని--Plume pen w.gif-- కె.వెంకటరమణ చర్చ 18:02, 23 ఆగష్టు 2013 (UTC)


 • (ప్రస్తు • గత) 17:59, 23 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (199 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:59, 23 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (71 బైట్లు) (-20,314)‎ . . (తప్పెటగుళ్ళు వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:53, 15 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,385 బైట్లు) (+12)‎ . . (→‎ఎక్కడ వుందీ కళారూపం?) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:52, 15 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,373 బైట్లు) (+4)‎ . . (→‎;గంగమ్మ కథ:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:51, 15 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,369 బైట్లు) (+9)‎ . . (→‎యాదవుల కళారూప) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:49, 15 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,360 బైట్లు) (+12)‎ . . (→‎;తదాత్మ్యం చెందించే తప్పెటగుళ్ళు:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:49, 5 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,348 బైట్లు) (+4)‎ . . (→‎;కళింగ కళారూపమిద) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:48, 5 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,344 బైట్లు) (-6)‎ . . (→‎;ఏకాగ్రతా నృత్యం:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:48, 5 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,350 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎;గంగమ్మ కథ:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:47, 5 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,350 బైట్లు) (+5)‎ . . (→‎వివిధ విన్యాసాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:46, 5 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,345 బైట్లు) (+3)‎ . . (→‎;గంగమ్మ కథ:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:44, 5 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,342 బైట్లు) (+3)‎ . . (→‎ఎక్కడ వుండీ కళారూపం?) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:51, 3 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,339 బైట్లు) (+61)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:49, 3 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (20,278 బైట్లు) (0)‎ . . (Kvr.lohith తప్పేటగుళ్ళు ఒక జాన పద కళ పేజీని తప్పెటగుళ్ళు ఒక జాన పద కళకి దారిమార్పు లేకుండా తరలించ...) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:29, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,278 బైట్లు) (+15)‎ . . (→‎ఎక్కడ వుండీ కళారూపం?) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:28, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,263 బైట్లు) (+9)‎ . . (→‎;అభినయ విన్యాసం:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:28, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,254 బైట్లు) (+15)‎ . . (→‎;గంగమ్మ కథ:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:27, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,239 బైట్లు) (+12)‎ . . (→‎;ఏకాగ్రతా నృత్యం:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:26, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,227 బైట్లు) (+16)‎ . . (→‎యాదవుల కళారూప) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:26, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,211 బైట్లు) (+9)‎ . . (→‎జట్టు నాయకుడే గురువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:25, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,202 బైట్లు) (+14)‎ . . (→‎;కళింగ కళారూపమిద) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:25, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,188 బైట్లు) (+10)‎ . . (→‎;తదాత్మ్యం చెందించే తప్పెటగుళ్ళు:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:14, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,178 బైట్లు) (-2)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:13, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,180 బైట్లు) (+20)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:09, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (20,160 బైట్లు) (+3,520)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:09, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (16,640 బైట్లు) (+2,426)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:08, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (14,214 బైట్లు) (+3,921)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:07, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,293 బైట్లు) (+3,819)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:07, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,474 బైట్లు) (+4,253)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:06, 3 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,221 బైట్లు) (+2,221)‎ . . (కొత్త పేజీ: ;తదాత్మ్యం చెందించే తప్పెటగుళ్ళు: ఆంధ్ర దేశంలో ముఖ్యంగా విశా...)