చర్చ:పెద్ద బాలశిక్ష

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పెద్దబాలశిక్ష బొమ్మలు ఆధారాలు

[మార్చు]

నా దగ్గర వున్న పుస్తకంలో 11 నుండి 80 వరకు మాత్రమే వున్నాయి. వాటిలో మూడు పేజీలు ఫెయిర్ యూజ్ (పబ్లిక్ డొమైన్) గా చేర్చాను. వీటి బొమ్మలు ఆధారంగా ప్రచురణ కర్తని, సంవత్సరాన్ని, రచయిత వివరాలు కనిపెట్టడంలో సహాయం చేయండి. అప్పుడు వికీపీడియా కామన్సలో చేర్చటానికి వీలవుతుందేమో తెలుస్తుంది --అర్జున 03:40, 30 సెప్టెంబర్ 2010 (UTC)

పెద్దబాల శిక్ష వ్యాసం చరిత్ర

[మార్చు]

పెద్దబాల శిక్ష వ్యాసం లోని విషయాన్ని ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.---- కె.వెంకటరమణ చర్చ 11:13, 15 ఆగష్టు 2013 (UTC)


 • (ప్రస్తు • గత) 11:10, 15 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,337 బైట్లు) (+260)‎ . . (పెద్ద బాలశిక్షకు దారిమళ్ళించారు) (1 మార్పును రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 05:54, 5 ఏప్రిల్ 2013‎ Arjunaraoc (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (6,077 బైట్లు) (+85)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 05:51, 5 ఏప్రిల్ 2013‎ Arjunaraoc (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,992 బైట్లు) (-46)‎ . . (వర్గం:సాహిత్యం తొలగించబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 05:51, 5 ఏప్రిల్ 2013‎ Arjunaraoc (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (6,038 బైట్లు) (-49)‎ . . (వర్గం:పుస్తకాలు తొలగించబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 07:23, 8 అక్టోబర్ 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,087 బైట్లు) (+852)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:43, 8 అక్టోబర్ 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,235 బైట్లు) (+78)‎ . . (→‎చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 09:42, 17 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,157 బైట్లు) (+81)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 09:17, 17 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,076 బైట్లు) (+7)‎ . . (→‎చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 09:13, 17 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,069 బైట్లు) (+26)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 09:05, 17 జూలై 2012‎ 59.90.79.128 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (5,043 బైట్లు) (+1,052)‎ . . (→‎చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 10:29, 16 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,991 బైట్లు) (+17)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 10:25, 16 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,974 బైట్లు) (+52)‎ . . (→‎చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 10:22, 16 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,922 బైట్లు) (+2,512)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 10:05, 16 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,410 బైట్లు) (+137)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 10:04, 16 జూలై 2012‎ Redaloes (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,273 బైట్లు) (+1,273)‎ . . (కొత్త పేజీ: తెలుగు వారు చదవాల్సిన పుస్తకాల్లో అతి ముఖ్యమైనది, ప్రతి తెలు...)