చర్చ:పేరిణి నృత్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఫోటోలు[మార్చు]

ఈ నాట్యానికి సంబంధించిన ఫోటోలు ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటే సమకూర్చగలరు. —రవిచంద్ర (చర్చ) 17:14, 21 నవంబర్ 2009 (UTC)

"పేరిణి తాండవ నృత్యం" కూర్పుల చరితం[మార్చు]

"పేరిణి తాండవ నృత్యం" లోని విషయాన్ని 2009 లో సృష్టించబడ్డ ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.-- కె.వెంకటరమణ 14:32, 3 ఫిబ్రవరి 2015 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]


 1. (ప్రస్తు • గత) 14:29, 3 ఫిబ్రవరి 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (72 బైట్లు) (-17,891)‎ . . (పేరిణి నృత్యం లో విలీనం చేసితిని) (4 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు • గత) 14:21, 3 ఫిబ్రవరి 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (17,963 బైట్లు) (+2,495)‎ . . (పేరిణి నృత్యం వ్యాస విలీనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 16:33, 14 సెప్టెంబరు 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (15,468 బైట్లు) (+67)‎ . . (వర్గం:తెలంగాణ సంస్కృతి చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 4. (ప్రస్తు • గత) 16:30, 14 సెప్టెంబరు 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,401 బైట్లు) (+14)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 5. (ప్రస్తు • గత) 12:03, 8 జూన్ 2014‎ RahmanuddinBot (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (15,387 బైట్లు) (-73)‎ . . (Wikipedia python library) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 6. (ప్రస్తు • గత) 15:27, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,460 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎;శివ కేశవుల ఎదుట పేరిణి:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 7. (ప్రస్తు • గత) 15:26, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,459 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎;శైవమత విజృంభణ:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 8. (ప్రస్తు • గత) 15:25, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,458 బైట్లు) (-1)‎ . . (→‎;తాండవ నృత్యం:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 9. (ప్రస్తు • గత) 15:24, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,459 బైట్లు) (+24)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 10. (ప్రస్తు • గత) 17:17, 17 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,435 బైట్లు) (+66)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 11. (ప్రస్తు • గత) 11:30, 7 జూలై 2013‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (15,369 బైట్లు) (+65)‎ . . (వర్గం:జానపద కళారూపాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 12. (ప్రస్తు • గత) 09:38, 7 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,304 బైట్లు) (-8)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 13. (ప్రస్తు • గత) 09:35, 7 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,312 బైట్లు) (+2,167)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 14. (ప్రస్తు • గత) 09:34, 7 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (13,145 బైట్లు) (+3,907)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 15. (ప్రస్తు • గత) 09:33, 7 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (9,238 బైట్లు) (+3,804)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 16. (ప్రస్తు • గత) 09:33, 7 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,434 బైట్లు) (+3,775)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 17. (ప్రస్తు • గత) 09:32, 7 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,659 బైట్లు) (+1,659)‎ . . (కొత్త పేజీ:
  పేరిణి నృత్య కారుడు...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)