చర్చ:ప్రశాంతి నిలయం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Cscr-featured.svg ప్రశాంతి నిలయం వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2011 సంవత్సరం, 29 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.


పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Cscr-featured.svg ప్రశాంతి నిలయం వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2012 సంవత్సరం, 17 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.


పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia

తొలగించబడిన ఈ వ్యాసం రెండు సార్లు ఈ వారం వ్యాసంగా పరిగణించబడినది. కనుక దీనిని పునఃస్థాపించి శుద్ధి చేసాను. – K.Venkataramana  – 15:44, 27 జనవరి 2021 (UTC)