చర్చ:మలిశెట్టి వెంకటరమణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మలిశెట్టి వెంకటరమణ వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2019 సంవత్సరం, 04 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


మలిశెట్టి వెంకటరమణ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2020 సంవత్సరం, 04 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia

మలిశెట్టి వెంకటరమణ గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి