చర్చ:మేఘ సందేశం (సంస్కృతం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీప్రాజెక్టు పుస్తకాలు ఈ వ్యాసం వికీపీడియా పుస్తకాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో పుస్తకాలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకిలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు జాబితా చేసి ఆ పుస్తకాల ద్వారా వికీపీడియాలోని వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేయడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


శాస్త్రిగారూ!

"మేఘ సందేశం" పూర్తిపాఠం వికిసోర్స్‌లో ఉండడం సముచితం. త్వరలో వికీ సోర్స్‌కు తరలిస్తాను.ఇక్కడ మేఘ సందేశం "గురించిన" వ్యాసం వ్రాయదగును. ఎలాగూ వ్యాసం ఆరంభించారు గనుక ఎంతో కొంత వ్యాసం మొదలుపెట్టండి. --కాసుబాబు 19:55, 25 ఆగష్టు 2007 (UTC)

తరలించేటప్పుడు కత్తరింపు అతికించు చెయ్యకండి. వికీసోర్స్ లో నిర్వాహకులు పేజీ దిగుమతి అనే ప్రత్యేక పేజీని ఉపయోగించి పేజీ చరిత్రతో సహా తరలించగలరు. ఆ విధముగా ఆయా వ్యక్తుల శ్రమ వారిపేరు మీదుగానే ఉంటుంది. --75.163.60.186 07:43, 26 ఆగష్టు 2007 (UTC)

చాలా అందమైన వ్యాసం వ్రాశారు. ఒక పరిశోధనపత్రానికి సరిపడా పరిశీలన పత్రాలను కూడా ఉదహరించారు.ఇలా వ్రాసేటందుకు పడిన శ్రమను చదువరులు గుర్తిస్తే, రచయిత ధన్యుడవుతాడు.----కంపశాస్త్రి 17:51, 27 ఆగష్టు 2007 (UTC)


http://ia331307.us.archive.org/0/items/mahakavikalidasa021113mbp/mahakavikalidasa021113mbp.pdf విద్వాన్ కోసూరి వెంకట నరసింహ రాజు రచన "మహాకవి కాళిదాస కృత మేఘ సన్దేశమ్" (సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి ప్రచురణ) లోని విషయాలను విరివిగా ఈ వ్యాసంలో వాడాను. రచయితకు నా వందనములు.


http://www.textetc.com/workshop/wt-kalidasa-1.html లో ఈ కావ్యం గురించి అనేక లింకులు ఉన్నాయి. అవి పరిశోధకులకు బాగా ఉపయోగపడవచ్చును. కాని ప్రధాన వ్యాసంలో ఎక్కువ ఇంగ్లీషు ఉండకూడదన్న ఉద్దేశ్యంతో ఆ లింకులు క్రింద కాపీ చేస్తున్నాను.

--కాసుబాబు 11:22, 27 ఆగష్టు 2007 (UTC)1. SriRangaSri List Archive: Message 00112 May 2003. http://www.ibiblio.org/sripedia/srirangasri/archives/srsvol/msg00112.html. Comments on Kalidasa and Indian literature.

2. Lyric Poetry. Daniel H. H. Ingalls. http://www.swaveda.com/background.php?category=literature&title=Indian%20Poetry&page=3. Short article, with paragraph devoted to Kalidasa's Meghaduta.

3. Kalidasa and Ancient India. B.S.V. Prasad. Jan. 2001. http://www.sulekha.com/expressions/articledesc.asp?cid=87420. Extended article on chronology, with short bibliography.

4. Poetic Forms Used in English. Jan Haag. http://students.washington.edu/jhaag/PODes200-233.html#manda. Extensive compendium.

5. Chanting Sanskrit Metres in Gaudiya Vaishnavism. Jagadananda Das. http://www.jagat.wisewisdoms.com/articles/showarticle.php?id=66 Examples of common metres: also supply a tape recording.

6. Sanskrit Literature. http://www.connect.net/ron/sanskritliterature.html. Brief Encarta entry.

7. Vidyakara: Cameos of Wisdom. Eloise Hart. 1970. http://www.theosophy-nw.org/theosnw/arts/ar-elo.htm. Brief essay on Vidyakara and Indian literature generally.

8. An Illustrated Meghaduta by Mahakavi Kalidasa. Jaffor Ullah and Joanna Kirkpatrick. http://www.geocities.com/jaffor/purva/index.html. Translation, summary and background information.

9. The Cloud-Messenger (Meghaduta: trans. Arthur W. Ryder) by Kalidasa. http://www.complete-review.com/reviews/sanskrit/k1meghad.htm. A Complete Review review, comparing Ryder version to those by the Edgertons and Leonard Nathan.

10. The Cloud Messenger (Meghaduta: trans. Franklin and Eleanor Edgerton) by Kalidasa. http://www.complete-review.com/reviews/Sanskrit/k2meghad.htm. A Complete Review review, comparing Edgerton version to those by Arthur Ryder and Leonard Nathan.

11. Kalidasa's Meghaduta or 'The Cloud Messenger' McComas Taylor. May 2001.
http://members.ozemail.com.au/%7Emooncharts/kalidasa/meghaduta.html. Biligual text. Section also here: http://oldpoetry.com/poetry/28735.

12. Meghaduta. Sushim Shorkar. http://www.peacecorps.gov/wws/guides/nepal/meg.html. Short article with translation of opening verses.

13. Leonard Nathan, The Transport of Love: Kalidasa's Megadhuta (Berkeley, 1976).

14. C. R. Devadhar, Works of Kalidasa: Vol. 2 (Delhi, 1977).

15. Barbara Stoler Miller, ed., Masterworks of Asian Literature in Comparative Perspective: A Guide for Teaching, (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1994), 59. Q Miller's translation of the opening verse.

16. Barbara Stoler Miller, 56.

17. Miller, 56. See also: Barbara Stoler Miller (trans.), Love Song of the Dark Lord: Jayadeva's Gitagovinda (Columbia Univ. Press, 1977).

18. Indian Prosody. Edwin Gerow and Allen Entwhistle, in Alex Priminger and T.V.F. Brogan (Eds.) The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton Univ. Press. 1993)

19. Learning Negari script. Avashy. http://www.avashy.com/hindiscripttutor.htm. Simple introduction from the O.A.S.

20. Kalidasa: Poems: Meghaduta. http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/klskt/kalidasa/meghadut/megha.htm. Transcripts and (free) Titus fonts.

21. Kalidasa: Meghaduta Based on the edition by M.R. Kale. http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/5_poetry/2_kavya/meghdk_u.htm. Simple transliteration, employing UTF-8 convention.

22. Cologne Digital Sanskrit Lexicon. http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/mwd_search.html. Based on the Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary, with 160,000 main entries.

23. Capeller's Sanskrit Dictionary. http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/cap_search.html. 50,000 entries, input governed by Harvard-Kyoto convention.

24. Apte Sanskrit Dictionary Search. http://aa2411s.aa.tufs.ac.jp/~tjun/sktdic/. Based on The Practical Sanskrit-English Dictionary of Vaman Shivaram Apte.

25. Gérard Huet's Sanskrit-French dictionary. http://pauillac.inria.fr/~huet/SKT/sanskrit.html. Free to use online or download.

26. Online Sanskrit Dictionary. http://sanskrit.gde.to/dict/. Cologne University's Sanskrit dictionary, plus a good listing of others.

27. Many exist, obtainable cheaply from Indian booksellers through http://www.abebooks.com, etc. The best, and worth the money, is the English-Sanskrit Dictionary by Monier Monier-Williams (Munshiram Manoharlal Publishers, 2003).

28. E.g. Sanskrit Language and Literature Start Page. http://class.universalclass.com/chash/s/a/n/sanskrit.htm

29. A Practical Sanskrit Dictionary. Charles Wikner. http://sanskrit.gde.to/learning_tutorial_wikner/index.html. Excellent guide to getting the most from the Monier-Williams dictionary.

30. Sanskrit. http://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit_language Helpful Wikipedia overview.

31. Sanskrit. http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/olcourse/sanskrit.htm. Step by step lessons plus reading texts and small dictionary.

32. Academic Subjects : World Languages : Sanskrit. http://www.wannalearn.com/Academic_Subjects/World_Languages/Sanskrit/. Good Wannalearn listing of free courses.

33. Kalidasa's Meghaduta: Manuscripts With the Commentary of Vallabhadeva and Provided With a Complete Sanskrit-English Vocabulary. Edited By E. Hultzsch; Foreword By Albrecht Wezler. (MRML, 1911/1998). The book is enormously useful, but readers will need to read Devanagari and understand some Sanskrit grammar to make full use of the Vocabulary, which is not entirely complete or accurate.

34. The Meghaduta of Kalidasa, M. R. Kale (Motilal Banarsidas Publishers Pvt. Ltd., 2002).

35. Language Links: Sanskrit. http://www.languages-on-the-web.com/links/link-sanscrit.htm. Brief listing of texts, dictionaries, courses and grammars.

36. Sanskrit Documents. http://sanskrit.gde.to/ Online listing at the University of Cologne.

37. Poetry Archives: Kalidasa. http://www.poetry-archive.com/k/kalidasa.html. Short list of useful sites.

© C. John Holcombe 2004 2005 2006 2007.
Material can be freely used for non-commercial purposes if cited in the usual way.

external link[మార్చు]

కాసు బాబు గారు మీరు అందించిన లింకు ఇప్పుడు బ్రతికే ఉంది. 14 ఎం.బి. ఫైలు, నేను స్పాము లింకులు ఏరి పారేస్తుంటాను. మరియు చచ్చి పోయిన లింకులు కూడా ఏరేస్తుంటాను